Žáci si vyzkoušeli bezpečné chemické pokusy na doma. Pozorovali směs kapalin s různou hustotou (směs vody a octu, směs vody a oleje) a dále vyzkoušeli roztančit bubliny plynu. Použili obarvenou vodu s olejem a šumivou tabletu. Při reakci vzniká plyn, který se jmenuje oxid uhličitý. Plyn udělá bublinu, která pomalu stoupá k hladině. Na hladině oleje bublina praskne.

 

Pokus: Tanec bublin

Pomůcky: vysoká, úzká sklenice

Chemikálie: voda, potravinářské barvivo (ovocná šťáva), olej, šumivá tableta

Postup: Připravte směs obarvené vody s usazeným olejem na hladině. Pozn.: Sklenici lze prosvítí čelovkou pro větší efekt.

Závěr: Ve vodě tableta reaguje, při reakci se uvolňuje plyn oxidu uhličitého, na hladině bublina praskne a obarvená voda klesá zpět.