Informace k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,  v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje  ředitelka ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 

7.dubna 2020

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje:

– organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

– upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

  • prostřednictvím obou hustopečských MŠ
  • osobně donést do kanceláře ZŠ 
  • odeslat poštou na adresu ZŠ – ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 693 01 Hustopeče

Přihlášku je nutné doručit do školy nejpozději v den zápisu, tj. 7.4.2020!!!

Průběh zápisu:

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část je zrušena.

Při posuzování žádosti o přijetí (správní řízení) škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Vizte článek níže. 

Zápis do 1.tříd 2020/2021

Mgr. Ivana Matějíčková

ředitelka školy