Od pondělí 16.3. začne fungovat distanční způsob výuky – online vzdělávání. 

Třídní učitelé odešlou prostřednictvím systému Edookit zákonným zástupcům a žákům internetový odkaz do složky dané třídy. 

Ve složce budou sdíleny materiály k výuce – minimálně “Týdenní plán učiva “pro daný ročník. Plán bude aktuální vždy v pondělí daného týdne od 9.00. Zde budou přehledně zpracovány úkoly a požadavky k výuce a upřesněny nástroje, které budou využity (Edookit, Google Meet – videohovor, Google – Disk, Classroom….).

Snažili jsme se nastavit vzdělávání tak, aby žáci úkoly zvládali samostatně, rozsah a forma byla přiměřená a jednoduchá.

Fungování systému budeme průběžně vyhodnocovat a v rámci možnosti zlepšovat.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy