Informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků 1.ročníků

Úterý, 25. 6. 2019 v 16.00
Budova školy, 2.patro

Rodiče budou seznámení s rozdělením žáků do tříd a třídní učitelkou. Obdrží informace k organizaci a zahájení školního roku.
Ve školní družině si mohou vyzvednout závaznou přihlášku do školní družiny.

Vzhledem k obsahu a důležitosti informací není schůzka určena pro děti.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ivana Matějíčková
ředitelka školy