Karanténní opatření- 2.B
( sdělení KHS)

Vzhledem k tomu, že žáci třídy 2.B byli do dne 28.01.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data posledního kontaktu.
Povinnost podrobit se karanténě se vztahuje nově i na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a i na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.
Prakticky to tedy znamená, že:
Žáci zůstávají  doma v karanténě – povinně nejméně do středy 2. 2. 2022 včetně- jde o poslední den karantény.
V pondělí 31.1 ,v úterý 1.2.2022 a ve středu 2.2.2022 bude probíhat distanční výuka, informace obdržíte od třídní učitelky.
Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod.
Po celou dobu karantény má žák právo na odběr jídla z jídelny.

 ODKAZ PRO RODIČE NA DOKUMET K VYŘÍZENÍ OČR PRO ČESKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

 

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy