Vzhledem ke stoupajícímu počtu osob nakažených koronavirem apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. 

Je tedy na uvážení a odpovědném přístupu každého, kdo se z ciziny vrátil, aby vyhodnotil konkrétní situaci a případně přijal doporučená opatření.  

Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

K dnešnímu dni Česko zatím nepřistoupilo k vyhlašování mimořádných opatření, jako je například omezování hromadných veřejných akcí, zkracování vyučování, či dokonce uzavírání škol.

Do budoucna bude záležet na vyhodnocení míry zdravotního rizika a následném stanovisku kompetentních státních orgánů.

Doporučujeme sledovat aktuální vývoj na stránkách Ministerstva školstvíMinisterstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu.

Krajská hygienická stanice JMK zřídila 2. března novou informační linku pro koronavir: 

+420 773 768 994  (pouze pro osoby s podezřením na nákazu).

 

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy