Roušky jsou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje). 
Žáci 1. stupně mají povinnost nosit roušku nadále na chodbách a v ostatních společných prostorách.  

Děkuji za pochopení.
Ivana Matějíčková