USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole včetně školní družiny.

Výuka

V období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat na obou stupních ZŠ povinná distanční výuka.

Žáci se při domácím (distančním) vzdělávání budou řídit pokyny uvedenými:

 • v Edookitu (1. – 4. ročník)
 • v Google classroom (5. – 9. ročník)
 • Součástí výuky budou i videokonference, které mají žáci zobrazeny v Edookitu (fialová ikona kamery).
 • Práce do hodin, které jsou “off-line”, budou vyučující zadávat přes úkoly  v Edookitu (1. – 4. ročník) nebo v Google classroom (5. – 9. ročník). Vypracování těchto úkolů si žáci plánují samostatně, ale tak, aby je splnili do stanoveného data.
 • Vyučující jsou k dispozici vždy v době stanovené řádným rozvrhem.
 • Výuka nebude probíhat odpoledne ani v době víkendu (respektujeme rozvrh tříd). Během odpoledne, večera nebo víkendu mohou žákům přicházet “notifikace” o zadávání a kontrole úkolů učitelem.

Prázdniny

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 budou mít všichni žáci prázdniny.

 • 26. a 27. 10. 2020 – dny volna stanovené MŠMT
 • 28. 10. 2020 – státní svátek
 • 39. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny

Po tuto dobu žádné vyučování probíhat nebude.

 

Školní jídelna ZŠ Komenského 2/2

Období od 14. 10. do 23. 10. 2020 – v provozu pro žáky i veřejnost

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat – sníst ve školní jídelně. 

Odnos obědů do jídlonosičů je zakázán.

Časy vymezené pro odběr obědů pro žáky:

 1. stupeň:      od 11,45 hod. do 12,15 hod.
 2. stupeň:     od 12,45 hod. do 14,00 hod.

Období od 26. 10. do 30. 10. 2020 – školní jídelna pro žáky mimo provoz.

 

Ivana Matějíčková, ředitelka školy