Seznam potřebných sešitů a pomůcek pro šk.rok 2019/2020

Seznam pomůcek pro žáky 1.ročníku najdete zde https://www.zs-nadrazni.cz/rodice-a-zaci/1-rocnik

Níže uvedený seznam nepokrývá 100% potřebu sešitů. Vzhledem k nástupu nových pedagogů bude nejspíše třeba další sešity dokoupit v průběhu září.

4.A

Třídní učitelka: Mgr. Alena Rohrerová

Sešity: 523 – 10x

524 – 3x

440 – 3x

624 – 1x

5110 – 1x

Notový sešit

Blok A5 linkovaný

Tzv. lenoch A4 – 3x

Pevná fólie A5 – 1x

Pravítko dlouhé 30 cm

Trojúhelník s ryskou

Krátké pravítko na podtrhávání

Kružítko

Tužky č. 1-3 – po 2 ks

Pero + 1 náhradní nebo náplň

Pastelky do pouzdra (stačí 6 ks).

Pomůcky do Vv a Pč pořídí tř.učitelka hromadně pro celou třídu.

  1. ročník
  • 1x notový sešit 
  • 1x 524 (Inf)
  • Ostatní sešity zakoupí třídní učitelé hromadně. Pomůcky do VV a pracovních činností zakoupí vyučující. Rodiče částku za sešity a pomůcky uhradí na začátku školního roku, náklady do 1000,-. 

6.A

540 4x

544 4x

440 3x

520 1x

524 1x  

6.B

540 3x

544 3x

444 2x

520 1x

524 1x  

7.A

540   3x

544   3x

444   4x

520   1x

564 (slovníček) 1x  

7.B

540   3x

544   2x

520   1x

564 (slovníček) 1x

524   1x  

8.A

540   1x

544   3x

444   2x

520   1x

564 (slovníček) 1x  

8.B

540   2x

544   3x

520   1x

564 (slovníček)  1x  

9.A

544 3x

524 2x

540 5x

444 4x

440 1x

520 1x

460 3x