1.ročník 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme jednu první třídu, kde bude třídní učitelkou Mgr. Lenka Slaná.

Školní rok zahájíme společně na školním dvoře 3.září v 8,00. Poté se prvňáci přesunou za doprovodu třídní učitelky a rodičů do třídy. V případě deštivého počasí bude školní rok zahájen ve třídách.

Třída 1.A se nachází ve 2.patře vlevo, téměř na konci chodby.

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Pro rok 2018/2019