Nepřehlédněte

Program a průběh zápisu – 12. 4.

Program a průběh zápisu – 12. 4.

Termín zápisu: 12. duben 2022 Základní informace: Zápis se bude konat ve třídách 1. stupně (2. patro) v budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 , v úterý 12. dubna 2022 od 15.00 do 18.00 (poslední čas příchodu: 17.45). Ve vestibulu v přízemí proběhne kontrola dokladů - OP...

Karanténní opatření 8.B a část žáků z 8.A

Karanténní opatření 8.B a část žáků z 8.A

Karanténní opatření 8.B, část 8.A( sdělení KHS) Vzhledem k tomu, že žáci třídy 8.B a části 8.A byli do dne 1.2.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data...

Antigenní testování

Antigenní testování

Pravidelně každé pondělí bude probíhat antigenní testování žáků. Testovat se budou všichni žáci. Organizace:  Žáci se ráno klasicky odeberou do tříd, kde 1. vyučovací hodinu proběhne testování. V případě, že bude žák pozitivní, přesune se do tzv. izolační místnosti,...

Karanténní opatření 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 7.B

Karanténní opatření 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 7.B

  Základní informace od Krajské hygienické stanice JmKr. v Brně Vzhledem k tomu, že žáci třídy 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 7.B  byli dne 4. a 5.11. 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u těchto osob epidemiologickým šetřením ze strany KHS JmKr. v Brně...

Covid-19, pokyny, testování aj.

Covid-19, pokyny, testování aj.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ve školách Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. 1.9.2021: žáci 2. - 9.ročníku, do budovy odchází společně s třídním učitelem. 2.9.2021: žáci 1.ročníku, do budovy odchází společně s třídním...

Seznam sešitů pro šk. rok 2021/2022

Seznam sešitů pro šk. rok 2021/2022

1.A  notýsek A6 - sešity nakoupí třídní učitelka 2.A - sešity nakoupí třídní učitelka 2.B - sešity nakoupí třídní učitelka 3.A  1x 444 - ostatní sešity nakoupí třídní učitelka 3.B 1x notový sešit - ostatní sešity nakoupí třídní učitelka 4.A 1x 444 - ostatní sešity...

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku 2021/2022

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku 2021/2022

  Výbava do první třídy Učebnice a pracovní sešity k učebnicím dostanou děti ve škole zdarma. Potřeby, které pořídí rodiče:  zásobník na písmena a zásobník na číslice (papírová písmena a číslice dostanou děti ve škole) obaly na sešity a pracovní učebnice malý notýsek...

Organizace výuky od 24. 5.

Organizace výuky od 24. 5.

Provoz školy od 24. 5. 2021 1. stupeň i 2. stupeň prezenční výuka.   Žáci jsou povinni nosit po celou dobu vyučování ochranu úst - chirurgická rouška, respirátor.  Sportovní činnost v rámci tělesné výchovy může být realizována ve venkovních prostorách. Ruší se...

Testování žáků

Testování žáků

  Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021. Testování pro žáky je povinné - Pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2 x týdně. Testovací dny: pondělí (1. a 2....

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...