Nejspíše jste v médiích zaregistrovali informaci o tom, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (dále jen ČMOS nebo Odbory) vyhlásil na středu 6. 11. stávku. Naše škola se ke stávce nepřipojí a provoz školy v ten den tedy nebude nijak omezen.