Zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc, vynášení smrtky, příprava velikonočních pochoutek, malování kraslic, vyřezávání píšťalky. S těmito všemi zvyky se byli v úterý před Velikonocemi seznámit naši páťáci do skanzenu, který se nachází ve Strážnici.

Před odjezdem si žáci dali společnou snídani v naší nové jídelně. Nesměl chybět mazanec nebo velikonoční beránek.