Vzhledem k vysokému zájmu o vzdělávání na naší škole oznamuji, že jsem se rozhodla otevřít ve školním roce 2022/2023 tři první třídy. 

Všem zájemcům bude tedy kladně vyhověno.
 
Ivana Matějíčková

ředitelka školy