OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 6 členů.

Vážení rodiče,
volby do školské rady proběhnou elektronicky, formou zprávy přes aplikaci Edookit (elektronická ŽK).

POSTUP PŘI VOLBĚ KANDIDÁTA ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:


1. VÝBĚR KANDIDÁTA
Všichni zákonní zástupci žáků budou osloveni zprávou přes aplikaci Edookit, zda nemají zájem o funkci člena školské rady na období 2021 – 2024.
Z obdržených odpovědí budou sestaveni kandidáti.  Termín podávání návrhů na kandidáty je do 9. 9. 2021, 18 hodin.


2. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KANDIDÁTA
Kandidáti budou osloveni a vyzváni k odevzdání přihlášky k volbám do ŠR. Navržení kandidáti odevzdají do 15. 9. 2021, 14. hodin podepsanou přihlášku. Kandidátky budou zveřejněny od 16.9.2021 do termínu konání voleb na úřední desce školy ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 a na webových stránkách školy www. zs-nadrazni.cz.


3. VOLBA KANDIDÁTA
Za žáka volí zákonný zástupce a to 1x bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole. Volba probíhá formou zprávy přes aplikaci Edookit (elektronická ŽK ) Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční elektronicky v pondělí 20. 9. 2021 od 14:00 do 24:00 hod. Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb
do školské rady.

 

V Hustopečích dne 25. 8. 2021 Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy