INFORMACE k zahájení školního roku 2019/2020

 • Školní rok 2019/2020 bude na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 zahájen v pondělí 2. 9. 2019 shromážděním všech žáků a rodičů na školním dvoře v 8,00 hod. V případě nepříznivého počasí bude školní rok zahájen ve třídách.
 • První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. ročníku. Ostatní žáci si aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den, tj. v úterý, 3. 9. 2019.
 • Učební pomůcky (mimo psací potřeby) obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů. Eventuální platbu provedou rodiče dle pokynů třídních učitelů.
 • Informace o nákupu sešitů a pomůcek pro jednotlivé třídy jsou zveřejněny na webových stránkách školy- www.zs-nadrazni.cz.
 • Vyučování bude první školní den v pondělí ukončeno po první vyučovací hodině v 8,40 hod.
 • Druhý školní den (úterý 3. 9. 2019) bude vyučování ukončeno ve všech třídách v 11.30.
 • Školní družina (ŠD) zahájí provoz 3. 9. 2018 od 6. 30 hod. a od 11.30 do 16,00.
 • ŠD je zpoplatněna částkou 80 Kč za měsíc za 1 dítě.
 • Organizační zápis do školní družiny proběhne 2. 9. 2018 od 8.45 v prostorách ŠD- 2. patro vpravo.
 • Od středy 4. 9. 2019 bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin (mimo odpoledního vyučování), který bude žákům sdělen nejpozději v úterý, 3. 9. 2019.
 • Školní jídelna na ZŠ Hustopeče, Komenského 2 je v provozu od prvního vyučovacího dne (od 2. 9. 2019). Obědy na tento den je možné si objednat osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (vchod z ulice Dvořákova), tel .č. 519 363 632 nebo prostřednictvím internetu – www.zshuskom.cz / školní jídelna. Noví strávníci se musí nejprve zaregistrovat.