V klasickém duchu se neslo letošní zahájení školního roku. Setkání všech žáků a pedagogů na školním dvoře, hymna, milá slova z úst pana místostarosty a paní ředitelky – to vše nesmělo chybět. Přejeme všem úspěšný a klidný školní rok 2021/2022.