Přírodovědné bádání ve Vida! Science centru

Přírodovědné bádání ve Vida! Science centru

Žáci 3.A a 4.A si v pátek 5. 4. 2024 užili zábavní vědecký park Vida v Brně.  Čtvrťáci cestovali do nitra Země.  Dozvěděli se, z čeho se skládá Země a co se děje pod jejím povrchem. Prováděli názorné pokusy na téma sopečného výbuchu nebo zemětřesení. Seznámili se...
Předškoláci byli u zápisu

Předškoláci byli u zápisu

4. dubna se naše škola otevřela budoucím školákům a jejich rodičům – konal se totiž zápis do první třídy. Děti si nejprve popovídaly s paní učitelkou, vyzkoušely si,  jak se pracuje v lavici i u tabule, plnily při tom hravé úkoly a zjišťovaly, že se ve škole...
Děti ze školy četly Kaštánkům z MŠ Starovice

Děti ze školy četly Kaštánkům z MŠ Starovice

Mateřská škola Starovice uspořádala akci ve spolupráci se Základní školou Hustopeče, Nádražní pod názvem Děti ze školy čtou Kaštánkům. Tato akce byla podpořena v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče IV“. Cílem akce bylo podpořit čtenářskou...
Výsledky Matematického klokana jsou zde!

Výsledky Matematického klokana jsou zde!

Dne 22. 3. 2024  se žáci 2. až 9. tříd  zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan, která má své kořeny jak jinak než v Austrálii. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i...
Happy Easter!

Happy Easter!

Žáci třetího ročníku si v rámci hodin anglického jazyka prodloužili velikonoční náladu a seznámili se nejen s novými slovíčky, ale i s tradicí sbírání zdobených velikonočních vajíček, která se nazývá “Easter Egg Hunt”. Ačkoliv má tato tradice své kořeny v Německu, o...
Velikonoční tradice v strážnickém skanzenu

Velikonoční tradice v strážnickém skanzenu

Zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc, vynášení smrtky, příprava velikonočních pochoutek, malování kraslic, vyřezávání píšťalky. S těmito všemi zvyky se byli v úterý před Velikonocemi seznámit naši páťáci do skanzenu, který se nachází ve Strážnici....