Informace k červnové výuce 1. a 2. stupně

Informace k červnové výuce 1. a 2. stupně

V posledním měsíci školního roku pokračujeme v nastaveném a doposud funkčním systému výuky. Žáci 1.stupně, kteří jsou přihlášení k výuce ve škole, pokračují v docházce dle stanového rozvrhu. Ostatní žáci 1. stupně a všichni žáci 2. stupně se vzdělávají distančním...
Ohlédnutí za květnovou výukou

Ohlédnutí za květnovou výukou

Květnové dny přinesly opět více rozruchu do prázdných školních tříd. I když za ne vždy komfortních podmínek nošení roušek, držení rozestupů a častého mytí rukou, přesto s elánem a chutí vzdělávat se společně chodí od poloviny května opět do školy deváťáci, jež se...
Píše se a mluví se o nás …

Píše se a mluví se o nás …

V pondělí 25.5. opět ožily školní chodby dětmi. Kromě žáků 9. ročníku, kteří navštěvují konzultace již od 11.5., se do školy opět vrátili i někteří žáci 1.stupně.  Jak to první den znovuotevření školy vypadalo a co vlastně žáky čeká, můžete zjistit mimo jiné i z...
Informace k červnové výuce 1. a 2. stupně

Přítomnost žáků ve škole od 25.5.

Informace pro zákonné zástupce o možnosti osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách s platností od 25.5.2020. V souvislosti s postupným uvolňováním bezpečnostních opatření bude už brzy umožněn návrat do školy žákům 1. stupně (1. – 5. ročník). Provoz ve škole...