Vícejazyčnost je bohatství

Vícejazyčnost je bohatství

Naše škola se letos i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zapojila  do soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v...
Hry na stmelování a spolupráci v kolektivu 2.A

Hry na stmelování a spolupráci v kolektivu 2.A

Minimálně jednou měsíčně probíhá v každé třídě třídnická hodina. Cílem těchto hodin je pracovat na vztazích ve třídě, stmelovat kolektiv, učit se spolupráci, toleranci.  Ve 2.A proběhla na konci září třídnická hodina s mottem: „Spolužáci – kamarádi“ – jsme k sobě...
Převody jednotek jako každodenní rutina

Převody jednotek jako každodenní rutina

Převody jednotek hmotnosti, času, objemu a délky si prakticky vyzkoušeli žáci 4.A, kteří ve skupinkách řešili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích ve třídě a upevňovali si základní poznatky z oblasti měrných jednotek. V rámci prožitkové hodiny tak propojili...
Čtvrťáci se stali patrony prvnáčků

Čtvrťáci se stali patrony prvnáčků

Prvňáci i prvňačky z 1.A mají své velké kamarády.  V září se jejich patrony stali zkušení školáci ze 4.A j, kteří jim mají během roku pomáhat ve školních začátcích. Patronát byl zpečetěn předáním SOVIČKY, kterou pro ně čtvrťáci vyrobili a předali každému žákovi....
Třeťáci objevují zajímavosti Hustopečí

Třeťáci objevují zajímavosti Hustopečí

Co je Žumberák, kde byla první česká škola nebo jako vypadá středověká truhla? Na tyto otázky (a spoustu dalších)  hledaly  odpověď děti ze 3.A. V rámci aktuálně probíraného tématu “Moje obec” navštívily Městské muzeum a další  významná místa v našem...
Prvňáčci jsou ve škole jako doma

Prvňáčci jsou ve škole jako doma

Prvňáčci si na naší škole rychle zvykli. Počáteční obavy z nového rychle vystřídala pilná práce. Během září zvládli vyznat se v budově školy, naučili se tři písmenka, sčítání i odčítání do tří, spoustu básniček a písniček … Jen tak...