Nepřehlédněte

Organizace výuky od 24. 5.

Organizace výuky od 24. 5.

Provoz školy od 24. 5. 2021 1. stupeň i 2. stupeň prezenční výuka.   Žáci jsou povinni nosit po celou dobu vyučování ochranu úst - chirurgická rouška, respirátor.  Sportovní činnost v rámci tělesné výchovy může být realizována ve venkovních prostorách. Ruší se...

Testování žáků

Testování žáků

  Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021. Testování pro žáky je povinné - Pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2 x týdně. Testovací dny: pondělí (1. a 2....

Organizace výuky od 24. 5.

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...

Aktuality

Sedmáci tvořili webové portfolio

Sedmáci tvořili webové portfolio

Sedmáci se v rámci výuky informatiky učili tvořit jednoduchou webovou stránku. Využili materiál, který v tomto školním roce v době distanční výuky vytvořili, a vše shromáždili na jednom místě -  na tzv. Portfoliu distanční výuky. A že toho zvládli opravdu hodně! Své...

S matematikou po Hustopečích

S matematikou po Hustopečích

Na matematickou výpravu “Po stopách Tomáše Garrigua Masaryka” se  vydali 11. 6. žáci 5.B. Využili přitom naučnou stezku, která propojuje ta místa v Hustopečích, která mají osobní a rodinný vztah k zakladateli novodobé československé státnosti. Procvičili si netradiční...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře se letos s ročním odkladem  konečně dočkali naši druháci.  V písmenkovém  království splnili všechny úkoly a přednesli slib čtenáře. Věříme, že se budou do knihovny rádi vracet. Děkujeme všem z CCV Hustopeče za skvělý program....

Třeťáci trénují hbité prsty a bystrou hlavu!

Třeťáci trénují hbité prsty a bystrou hlavu!

Po dlouhé distanční výuce se s radostí zapojují do společných aktivit ve třídě. V českém jazyce procvičují pádové otázky a vyjmenovaná slova mimo jiné s manipulativní pomůckou DiPo. Tento typ práce upoutá pozornost a efektivněji procvičí látku. V pracovních činnostech...

Opět reprezentujeme Českou republiku ve Schoolovision

Opět reprezentujeme Českou republiku ve Schoolovision

Projekt eTwinning Schoolovision je verze Eurovision Song Contest pro základní školy. Základní škola Nádražní se účastní již potřetí.  Do SCHOOLOVISION 2021 je zapojeno více než 20 zemí z Evropy. Každá účastnická země nahraje hudební video na blog projektu. To dává...

Píše se o nás: Bezbariérová a nově vybavená Nádražka

Píše se o nás: Bezbariérová a nově vybavená Nádražka

Na konci minulého týdne byla zkolaudovaná rekonstrukce naší školy, proběhlo předání nových učeben apod. Jak to u nás tedy nyní vypadá, na co se postupně vracející se žáci mohou těšit? To vše je obsahem reportáže Hustopečské televize. Celý článek i s fotografiemi a...

Plánujeme

Pondělí, 21. června
Úterý, 22. června
Středa, 23. června
Středa, 30. června
Čtvrtek, 1. července

Aktuality

Sedmáci tvořili webové portfolio

Sedmáci tvořili webové portfolio

Sedmáci se v rámci výuky informatiky učili tvořit jednoduchou webovou stránku. Využili materiál, který v tomto školním roce v době distanční výuky vytvořili, a vše shromáždili na jednom místě -  na tzv. Portfoliu distanční výuky. A že toho zvládli opravdu hodně! Své...

S matematikou po Hustopečích

S matematikou po Hustopečích

Na matematickou výpravu “Po stopách Tomáše Garrigua Masaryka” se  vydali 11. 6. žáci 5.B. Využili přitom naučnou stezku, která propojuje ta místa v Hustopečích, která mají osobní a rodinný vztah k zakladateli novodobé československé státnosti. Procvičili si netradiční...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře se letos s ročním odkladem  konečně dočkali naši druháci.  V písmenkovém  království splnili všechny úkoly a přednesli slib čtenáře. Věříme, že se budou do knihovny rádi vracet. Děkujeme všem z CCV Hustopeče za skvělý program....

Třeťáci trénují hbité prsty a bystrou hlavu!

Třeťáci trénují hbité prsty a bystrou hlavu!

Po dlouhé distanční výuce se s radostí zapojují do společných aktivit ve třídě. V českém jazyce procvičují pádové otázky a vyjmenovaná slova mimo jiné s manipulativní pomůckou DiPo. Tento typ práce upoutá pozornost a efektivněji procvičí látku. V pracovních činnostech...

Opět reprezentujeme Českou republiku ve Schoolovision

Opět reprezentujeme Českou republiku ve Schoolovision

Projekt eTwinning Schoolovision je verze Eurovision Song Contest pro základní školy. Základní škola Nádražní se účastní již potřetí.  Do SCHOOLOVISION 2021 je zapojeno více než 20 zemí z Evropy. Každá účastnická země nahraje hudební video na blog projektu. To dává...

Píše se o nás: Bezbariérová a nově vybavená Nádražka

Píše se o nás: Bezbariérová a nově vybavená Nádražka

Na konci minulého týdne byla zkolaudovaná rekonstrukce naší školy, proběhlo předání nových učeben apod. Jak to u nás tedy nyní vypadá, na co se postupně vracející se žáci mohou těšit? To vše je obsahem reportáže Hustopečské televize. Celý článek i s fotografiemi a...

Plánujeme

Pondělí, 21. června
Úterý, 22. června
Středa, 23. června
Středa, 30. června
Čtvrtek, 1. července

eTwinning

Pro roky 2018/2019 jsme držiteli certifikátu eTwinningová škola!

Personální podpora

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

eSafety Label

za bezpečné IT prostředí