Nepřehlédněte

Organizace výuky od 12. 4.

Organizace výuky od 12. 4.

Od 12. 4. bude probíhat pro žáky 1. stupně  tzv. rotační výuka. Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančně dle doposud nastavených pravidel. Rotační výuka Rotační výuka znamená střídání prezenční a distanční výuky v týdenních intervalech.  Od 12. 4. - 16. 4. (liché...

Informace k testování žáků

Informace k testování žáků

  Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021. Testování pro žáky je povinné - 2 x týdně - neinvazivním antigenním testem.  Testovací dny: pondělí, čtvrtek Sraz žáků v 7.55 na...

Organizace výuky od 12. 4.

Do našeho týmu hledáme učitelku/učitele

Pro školní rok 2021/2022 hledáme učitele/učitelku II. stupně s aprobací M, Che, Inf. Nástup srpen 2021, úvazek 1,00. Bližší informace: reditel@zs-nadrazni.cz, 725326472.

Zápis pro školní rok  2021/2022

Zápis pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok  2021/2022 Termín zápisu Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...

Organizace výuky od 12. 4.

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...

Aktuality

Virtuální prohlídka naší školy

Virtuální prohlídka naší školy

Situace nám letošní rok nedovoluje pozvat budoucí žáky i jejich rodiče k nám do školy, aby si ji mohli prohlédnout. Proto vám zde nabízíme alespoň malou ochutnávku v podobě videa, které vás naší školou, zázemím a třídami provede. Račte...

Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Od roku 1993 patří díky OSN 22. březen vodě, připomínáme si totiž Světový den vody. Důvodem k jeho vyhlášení byl fakt, že stále více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody nebo k vodě nemá přístup. My jsme se rozhodli se tomuto dni věnovat celý týden,...

Galerie prací našich žáků

Galerie prací našich žáků

Dovolte, abychom vás pozvali do galerie prací našich žáků. Ty vznikly v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností i informatiky. Kreslení i rukodělná činnost je pro některé z nás velkou relaxací i uvolením stresu ... a to je v dnešní době...

Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy

Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury, dovednost číst s porozuměním je nezbytným základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, učit, rozvíjet své chápání i cítění, přesto spousta dětí čte nerada a dobrovolně ve svém volném čase po knize sáhne jen malá...

Nádražka se hýbe

Nádražka se hýbe

Protože je v dnešní době nemožné navštěvovat sportovní kroužky, je pro žáky velice obtížné se pravidelně věnovat pohybové aktivitě, která je (nejen) pro ně velice důležitá.  Proto jsme rádi, že se nám daří většinu žáků (i učitelů) motivovat k pravidelnému pohybu....

Masopust v ŠD

Masopust v ŠD

Letos nás ve školní družině k výrobě masek inspiroval především mráz a led.  S dětmi jsme si připomněli nejen masopustní tradici (letos pro všechny v netradičním komorním podání), ale vyprávěli jsme si také o zvířatech a lidech žijících v oblastech, kde je celoročně...

Plánujeme

Pondělí, 19. dubna
Sobota, 1. května
Pondělí, 3. května
Sobota, 8. května

Aktuality

Organizace výuky od 12. 4.

Virtuální prohlídka naší školy

Situace nám letošní rok nedovoluje pozvat budoucí žáky i jejich rodiče k nám do školy, aby si ji mohli prohlédnout. Proto vám zde nabízíme alespoň malou ochutnávku v podobě videa, které vás naší školou, zázemím a třídami provede. Račte...

Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Od roku 1993 patří díky OSN 22. březen vodě, připomínáme si totiž Světový den vody. Důvodem k jeho vyhlášení byl fakt, že stále více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody nebo k vodě nemá přístup. My jsme se rozhodli se tomuto dni věnovat celý týden,...

Galerie prací našich žáků

Galerie prací našich žáků

Dovolte, abychom vás pozvali do galerie prací našich žáků. Ty vznikly v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností i informatiky. Kreslení i rukodělná činnost je pro některé z nás velkou relaxací i uvolením stresu ... a to je v dnešní době...

Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy

Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury, dovednost číst s porozuměním je nezbytným základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, učit, rozvíjet své chápání i cítění, přesto spousta dětí čte nerada a dobrovolně ve svém volném čase po knize sáhne jen malá...

Nádražka se hýbe

Nádražka se hýbe

Protože je v dnešní době nemožné navštěvovat sportovní kroužky, je pro žáky velice obtížné se pravidelně věnovat pohybové aktivitě, která je (nejen) pro ně velice důležitá.  Proto jsme rádi, že se nám daří většinu žáků (i učitelů) motivovat k pravidelnému pohybu....

Masopust v ŠD

Masopust v ŠD

Letos nás ve školní družině k výrobě masek inspiroval především mráz a led.  S dětmi jsme si připomněli nejen masopustní tradici (letos pro všechny v netradičním komorním podání), ale vyprávěli jsme si také o zvířatech a lidech žijících v oblastech, kde je celoročně...

Plánujeme

Pondělí, 19. dubna
Sobota, 1. května
Pondělí, 3. května
Sobota, 8. května

eTwinning

Pro roky 2018/2019 jsme držiteli certifikátu eTwinningová škola!

Personální podpora

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

eSafety Label

za bezpečné IT prostředí