Nepřehlédněte

Aktualizováno – Povinné nošení roušek

Aktualizováno – Povinné nošení roušek

Roušky jsou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje). Žáci 1. stupně mají...

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

  Nové číslo účtu: Prosíme všechny strávníky o provádění plateb za stravování na nové číslo účtu. 123 - 209 298 0227/0100 Provoz kanceláře: Ve dnech 24.8.-31.8.2020   od 8,00h. -  12,00 h. Ve dnech   1.9.- 4.9.2020     od 7,00h. -  14,00h. Od 7.9.2020 je provoz...

Aktuality

Zahájení sběru kaštanů

Zahájení sběru kaštanů

Kaštany se budou vybírat od úterý 29.9.2020 ve školní kuchyňce, vždy v čase od 7.30 hod do 8.00 hod.

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Výskyt infektu u dětí ve škole V případě chronického...

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

S platností od 17.9.2020 bude výuka na 2. stupni realizována do odvolání podle provizorního rozvrhu. Vyučování bude ukončeno v 11.30. Provoz školní družiny bude ukončen v 15.00. Toto opatření souvisí s vysokou absencí pedagogů 2.stupně a vychovatelek ŠD, situace je...

Plánujeme

Pondělí, 28. září
Úterý, 29. září
Středa, 28. října
Čtvrtek, 29. října
Úterý, 17. listopadu

Aktuality

Zahájení sběru kaštanů

Zahájení sběru kaštanů

Kaštany se budou vybírat od úterý 29.9.2020 ve školní kuchyňce, vždy v čase od 7.30 hod do 8.00 hod.

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Výskyt infektu u dětí ve škole V případě chronického...

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

S platností od 17.9.2020 bude výuka na 2. stupni realizována do odvolání podle provizorního rozvrhu. Vyučování bude ukončeno v 11.30. Provoz školní družiny bude ukončen v 15.00. Toto opatření souvisí s vysokou absencí pedagogů 2.stupně a vychovatelek ŠD, situace je...

Dravci na Křížovém kopci

Dravci na Křížovém kopci

  Mladší žáci navštívili 3.9. enviromentální program společnosti na ochranu dravých ptáků Zeyferus. Všechny pestré vyprávění o dravcích zaujalo. Děti vyslechly poučný výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, a poté následovaly lety ptáků. Někteří žáci si mohli...

První školní den našich nejmladších

První školní den našich nejmladších

I když nám počasí nepřálo, nový školní rok jsme zahájili slavnostně. Naši nejmenší žáci 1. tříd se s rodiči a učiteli sešli nejprve v tělocvičně, odkud si je třídní učitelky po zaznění státní hymny a několika milých slov na přivítání od paní ředitelky a pana...

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Třídní učitelé a umístění tříd pro školní rok 2020/2021

Třída Předpokládaný počet žáků Třídní učitel/ka Umístění třídy 1. A 24 Vladimíra Mačková 2. patro vlevo 1. B 23 Miluše Zálešáková 2. patro vlevo 2. A 22 Jaroslava Sedláčková 2. patro vlevo 2. B 23 Lucie Kaniová 2. patro vpravo 3. A 24 Lenka Slaná 2. patro vlevo 4. A...

Plánujeme

Pondělí, 28. září
Úterý, 29. září
Středa, 28. října
Čtvrtek, 29. října
Úterý, 17. listopadu

eTwinning

Pro roky 2018/2019 jsme držiteli certifikátu eTwinningová škola!

Personální podpora

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

eSafety Label

za bezpečné IT prostředí