Nepřehlédněte

Organizace výuky od 1. 3. 2021

Organizace výuky od 1. 3. 2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 s účinností ode dne 1. 3. 2021 se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole včetně školní družiny. Výuka Od 1. 3. 2021 bude probíhat na obou stupních ZŠ povinná distanční výuka. Žáci se...

Zápis pro školní rok  2021/2022

Zápis pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok  2021/2022 Termín zápisu Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...

Organizace výuky od 1. 3. 2021

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...

Aktuality

Povedená čtenářská dílna

Povedená čtenářská dílna

Poslední on-line hodiny před prázdninami proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry s knížkou a cvičením. Hned po ránu si společně zacvičili jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli. Poté každý představil svou knížku a přečetl nahlas kousek úryvku....

Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

  Distanční výuka  nám deváťákům hodně vzala, ale i dala. Všichni v této výuce vidíme určité plusy i mínusy, ale myslím, že za celou naši třídu můžu říct, že nám všem bylo líp, když jsme byli spolu a každý den se vídali.  Co umíme nového? Museli jsme se naučit si...

Netradiční předávání vysvědčení

Netradiční předávání vysvědčení

Kromě 1. a 2. ročníku převzali dnes žáci svá pololetní vysvědčení pouze online. Aby tento den byl pro děti zajímavější, připravili si třídní učitelé nejrůznější aktivity zaměřené na stmelení třídy, sebehodnocení a bezpečnost na internetu. Pojďte nahlédnout... Prvňáčci...

Chladicí směs

Chladicí směs

Proč se v zimě solí silnice? Žáci osmého ročníku zkoumali jev, který využívají silničáři při posypu zledovatělých vozovek. I při - 20°C je směs ledu a kuchyňské soli (chlorid sodný - NaCl) kapalná. V domácím prostředí žáci mohli změřit až- 15°C. Výsledky žákovského...

Měsíc ledu – reportáž ŠD

Měsíc ledu – reportáž ŠD

Po proměnlivém prosinci 2020 nás ve školní družině ovládl leden 2021, který jsme tematicky nazvali - „Měsíc ledu“, a to ve všech svých podobách.  Už naše babičky a dědečkové říkali, že mrazivý a bílý leden prospívá zahrádkám, proto se někteří rádi řídíme dle jedné z...

Pošli pohled s radostí

Pošli pohled s radostí

Prvňáci tvořili svoje vlastní pohlednice. Děti ve výtvarné výchově nakreslily obrázek se zimní tematikou na jednu stranu a v českém jazyce napsaly text na stranu druhou: “Posílám vám radost”. Hotové pohlednice jsme poslali rodičům domů poštou a pak už jen netrpělivě...

Plánujeme

Pondělí, 15. března
Pondělí, 22. března
Čtvrtek, 1. dubna
Pátek, 2. dubna
Pondělí, 5. dubna

Aktuality

Povedená čtenářská dílna

Povedená čtenářská dílna

Poslední on-line hodiny před prázdninami proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry s knížkou a cvičením. Hned po ránu si společně zacvičili jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli. Poté každý představil svou knížku a přečetl nahlas kousek úryvku....

Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

  Distanční výuka  nám deváťákům hodně vzala, ale i dala. Všichni v této výuce vidíme určité plusy i mínusy, ale myslím, že za celou naši třídu můžu říct, že nám všem bylo líp, když jsme byli spolu a každý den se vídali.  Co umíme nového? Museli jsme se naučit si...

Netradiční předávání vysvědčení

Netradiční předávání vysvědčení

Kromě 1. a 2. ročníku převzali dnes žáci svá pololetní vysvědčení pouze online. Aby tento den byl pro děti zajímavější, připravili si třídní učitelé nejrůznější aktivity zaměřené na stmelení třídy, sebehodnocení a bezpečnost na internetu. Pojďte nahlédnout... Prvňáčci...

Chladicí směs

Chladicí směs

Proč se v zimě solí silnice? Žáci osmého ročníku zkoumali jev, který využívají silničáři při posypu zledovatělých vozovek. I při - 20°C je směs ledu a kuchyňské soli (chlorid sodný - NaCl) kapalná. V domácím prostředí žáci mohli změřit až- 15°C. Výsledky žákovského...

Měsíc ledu – reportáž ŠD

Měsíc ledu – reportáž ŠD

Po proměnlivém prosinci 2020 nás ve školní družině ovládl leden 2021, který jsme tematicky nazvali - „Měsíc ledu“, a to ve všech svých podobách.  Už naše babičky a dědečkové říkali, že mrazivý a bílý leden prospívá zahrádkám, proto se někteří rádi řídíme dle jedné z...

Pošli pohled s radostí

Pošli pohled s radostí

Prvňáci tvořili svoje vlastní pohlednice. Děti ve výtvarné výchově nakreslily obrázek se zimní tematikou na jednu stranu a v českém jazyce napsaly text na stranu druhou: “Posílám vám radost”. Hotové pohlednice jsme poslali rodičům domů poštou a pak už jen netrpělivě...

Plánujeme

Pondělí, 15. března
Pondělí, 22. března
Čtvrtek, 1. dubna
Pátek, 2. dubna
Pondělí, 5. dubna

eTwinning

Pro roky 2018/2019 jsme držiteli certifikátu eTwinningová škola!

Personální podpora

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

eSafety Label

za bezpečné IT prostředí