Aktuality

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Výskyt infektu u dětí ve škole V případě chronického...

číst více
Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

S platností od 17.9.2020 bude výuka na 2. stupni realizována do odvolání podle provizorního rozvrhu. Vyučování bude ukončeno v 11.30. Provoz školní družiny bude ukončen v 15.00. Toto opatření souvisí s vysokou absencí pedagogů 2.stupně a vychovatelek ŠD, situace je...

číst více
Dravci na Křížovém kopci

Dravci na Křížovém kopci

  Mladší žáci navštívili 3.9. enviromentální program společnosti na ochranu dravých ptáků Zeyferus. Všechny pestré vyprávění o dravcích zaujalo. Děti vyslechly poučný výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, a poté následovaly lety ptáků. Někteří žáci si mohli...

číst více
Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...

číst více
První školní den našich nejmladších

První školní den našich nejmladších

I když nám počasí nepřálo, nový školní rok jsme zahájili slavnostně. Naši nejmenší žáci 1. tříd se s rodiči a učiteli sešli nejprve v tělocvičně, odkud si je třídní učitelky po zaznění státní hymny a několika milých slov na přivítání od paní ředitelky a pana...

číst více
Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny

  Školní družina (ŠD) zahájí provoz 2. 9. 2020. V provozu bude od 6. 30 hod. a od 11.30 do 16,00.  Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2020 po zahájení školního roku cca od 8.10 v prostorách tělocvičny. Zápis je určen primárně pro žáky 1. ročníku...

číst více
Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

  Školní rok 2020/2021 bude na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 zahájen v úterý, 1. 9. 2020 shromážděním všech pedagogů,  žáků a jejich doprovodu na školním dvoře v 8,00 hod. Do budovy se po zahájení přesunou pouze žáci. Z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob...

číst více
“Z očí do očí” jsme si vyprávěli o našich idolech

“Z očí do očí” jsme si vyprávěli o našich idolech

Během závěrečné videokonference eTwinningového projektu žáků 9.A Auge in Auge jsme si vzájemně sdíleli informace o našich idolech. Byl to výsledek práce česko-italských mezinárodních skupin. Úkolem těchto týmů bylo představit své idoly, jejich vlastnosti a přednosti a...

číst více