Aktuality

Virtuální prohlídka naší školy

Virtuální prohlídka naší školy

Situace nám letošní rok nedovoluje pozvat budoucí žáky i jejich rodiče k nám do školy, aby si ji mohli prohlédnout. Proto vám zde nabízíme alespoň malou ochutnávku v podobě videa, které vás naší školou, zázemím a třídami provede. Račte...

číst více
Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Světový den vody jsme oslavili ve velkém

Od roku 1993 patří díky OSN 22. březen vodě, připomínáme si totiž Světový den vody. Důvodem k jeho vyhlášení byl fakt, že stále více než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody nebo k vodě nemá přístup. My jsme se rozhodli se tomuto dni věnovat celý týden,...

číst více
Galerie prací našich žáků

Galerie prací našich žáků

Dovolte, abychom vás pozvali do galerie prací našich žáků. Ty vznikly v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností i informatiky. Kreslení i rukodělná činnost je pro některé z nás velkou relaxací i uvolením stresu ... a to je v dnešní době...

číst více
Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy

Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury, dovednost číst s porozuměním je nezbytným základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, učit, rozvíjet své chápání i cítění, přesto spousta dětí čte nerada a dobrovolně ve svém volném čase po knize sáhne jen malá...

číst více
Nádražka se hýbe

Nádražka se hýbe

Protože je v dnešní době nemožné navštěvovat sportovní kroužky, je pro žáky velice obtížné se pravidelně věnovat pohybové aktivitě, která je (nejen) pro ně velice důležitá.  Proto jsme rádi, že se nám daří většinu žáků (i učitelů) motivovat k pravidelnému pohybu....

číst více
Masopust v ŠD

Masopust v ŠD

Letos nás ve školní družině k výrobě masek inspiroval především mráz a led.  S dětmi jsme si připomněli nejen masopustní tradici (letos pro všechny v netradičním komorním podání), ale vyprávěli jsme si také o zvířatech a lidech žijících v oblastech, kde je celoročně...

číst více
Povedená čtenářská dílna

Povedená čtenářská dílna

Poslední on-line hodiny před prázdninami proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry s knížkou a cvičením. Hned po ránu si společně zacvičili jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli. Poté každý představil svou knížku a přečetl nahlas kousek úryvku....

číst více
Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

Distanční výuka z pohledu žákyně 9. ročníku 

  Distanční výuka  nám deváťákům hodně vzala, ale i dala. Všichni v této výuce vidíme určité plusy i mínusy, ale myslím, že za celou naši třídu můžu říct, že nám všem bylo líp, když jsme byli spolu a každý den se vídali.  Co umíme nového? Museli jsme se naučit si...

číst více
Netradiční předávání vysvědčení

Netradiční předávání vysvědčení

Kromě 1. a 2. ročníku převzali dnes žáci svá pololetní vysvědčení pouze online. Aby tento den byl pro děti zajímavější, připravili si třídní učitelé nejrůznější aktivity zaměřené na stmelení třídy, sebehodnocení a bezpečnost na internetu. Pojďte nahlédnout... Prvňáčci...

číst více
Chladicí směs

Chladicí směs

Proč se v zimě solí silnice? Žáci osmého ročníku zkoumali jev, který využívají silničáři při posypu zledovatělých vozovek. I při - 20°C je směs ledu a kuchyňské soli (chlorid sodný - NaCl) kapalná. V domácím prostředí žáci mohli změřit až- 15°C. Výsledky žákovského...

číst více