Školní jídelna

Obědy objednávejte zdehttps://zs-nadrazni.nasejidelna.cz/0349

Přihlašovací údaje a pokyny k platbě získáte po odevzdání přihlášky ke stravování, kterou najdete níže.

Všechny důležité informace naleznete v dokumentech níže. Žádáme Vás o pečlivé přečtení.

Školní jídelna poskytuje stravování žákům při dodržování pokynů Vnitřního řádu ŠJ. Zákonný zástupce žáka je povinen se s tímto řádem podrobně seznámit.

V případě dotazů kontaktujte p. Terezu Sigmundovou na tel. čísle: 702 277 045 nebo na e-mailu: sigmundova@zs-nadrazni.cz 

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Informace pro nové strávníky

Přihláška ke stravování