Aktuality ze školní družiny

Družina našla své talenty

Družina našla své talenty

Ve středu 24.4.2024 jsme ve školní družině pořádali soutěž Družina má talent. Za skvělé atmosféry nám děti předvedly svá vystoupení a umělecké dovednosti a byli jsme ohromeni jejich originalitou a vášní, kterou do svých čísel vložily. Jejich precizní choreografie a...

Měsíc knihy oslavila družina v knihovně

Měsíc knihy oslavila družina v knihovně

V rámci březnového měsíce čtenářů se školní družina vypravila do městské knihovny, kde je paní knihovnice přivítaly s nadšením a připravily pro malé čtenáře zábavný program.  Děti se nejen seznámily s provozem knihovny, ale také objevily nové knihy a poslechly si...

Kouzelný karneval ve školní družině

Kouzelný karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině, který se konal v pátek 16.února, byl plný radosti a vzrušení. Program zpestřil kouzelník s animačním programem. Tanec pak rozproudil energii a přinesl do karnevalu nezapomenutelnou atmosféru. Všichni si užívali hudbu a společné taneční...

Příroda očima umělců ze školní družiny

Příroda očima umělců ze školní družiny

V družině využili pěkného podzimního počasí a všechna oddělení vyrazila na krásně zbarvený Křížový kopec. Děti po cestě sbíraly spadané listí a jiné přírodniny, z nichž tvořily malá umělecká díla. Seznámily se tak s uměleckým směrem LAND - ART, kdy lze na přírodu...

V družině slavili Den stromů

V družině slavili Den stromů

Den stromů je významný svátek, který si lidé po celém světě připomínají s cílem zvýšit povědomí o důležitosti stromů pro naši planetu. My jsme si tento den ve školní družině připomněli v pátek 20. října. Pro všechna oddělení školní družiny jsme si připravili...

Den dětí jsme v družině oslavili s kouzelníkem

Den dětí jsme v družině oslavili s kouzelníkem

Naši školní družinu v rámci Dne dětí navštívil kouzelník Waldini. Jeho vystoupení bylo poutavé, atraktivní, plné kouzel a triků, které děti s úžasem sledovaly a společně se snažily přijít na to, jak to ten kouzelník dělá, že jim doslova před očima vše mizí. Nechyběly...

Malý enviromentalista

Malý enviromentalista

V měsíci dubnu se z nás ve školní družině stali “malí enviromentalisté.” Obvyklé vycházky se proměnily na naučné. Děti se učily poznávat nejen zahradní rostliny, ale i ty plané. Venkovní aktivity byly zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností spojených se znalostí...

Děti v družině oslavily Světový den vody

Děti v družině oslavily Světový den vody

Představte si slunný den plný zábavy a soutěží, během kterého se hravou formou připomenete důležitost vody. To je popis tematického odpoledne, které si pro děti připravily vychovatelky ve školní družině k oslavě Světového dne vody dne 22. března. S tímto cílem byla...

Mít se rád …

Mít se rád …

Po celý únor jsme se v ŠD věnovali tématu “Mít se rád”. Téma bylo široké, proto jsme nebyli nijak omezeni na možnostech. V průběhu jsme uskutečnili několikero návštěv - výstava v knihovně, kino, ZUŠ včetně jejího detašovaného pracoviště a MěÚ Hustopeče. Zbylé akce...

Kouzla zimy

Kouzla zimy

Celý měsíc jsme ve školní družině věnovali „Kouzlům zimy“.  Některá oddělení se věnovala více jejímu výtvarnému pojetí. Tematicky se např. zaměřovalo na zvířata v zimě. Děti zkoušeli svou kreativitu s různými materiály. Nechyběl ani klasický sněhulák.  Ve tvořivosti...