Pro přihlášení do elektronické žákovské knížky klikněte

Případně lze také zadat adresu
https://zs-nadrazni.edookit.net

ID školy: zs-nadrazni

Vážení rodiče, milí žáci, 

ve škole využíváme pro všechny třídy informační systém od společnosti Edookit, respektive elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu.

Edookit vám bude sloužit jako ucelený přehled potřebných informací týkající se školních akcí, od rozvrhů, hodnocení, docházky, studijních materiálů až po domácí úkoly a komunikaci s vyučujícími.

  • Během prvních zářijových dnů obdržíte na vaše emaily odkaz pro přihlášení do rodičovského účtu. Pokud máte na škole více dětí, všechny najdete pod jedním účtem. Ve vlastním zájmu nesdělujte dětem své přístupové údaje.
  • Pedagogové vám do systému budou zasílat informace, u nichž je nutné potvrdit jejich přečtení. Pokud bude přečtení potvrzeno, považujeme informaci za vámi přijatou a akceptovanou.
  • Edookit budete využívat k omlouvání absence.

Žáci mají svůj vlastní přístup, kde mohou také sledovat hodnocení, rozvrh apod. 

Odkaz na školní systém naleznete vlevo. Ten vás přivede na přihlašovací stránku, kterou si můžete uložit např. do záložek v prohlížeči, popřípadě stáhnout na plochu mobilního telefonu.

Všichni uživatelé elektronického systému Edookit se přihlašují pomocí služby Plus4U Identity Management. Důvodem je vyšší bezpečnost, budoucí rozšiřování obsahu aplikace Edookit a zjednodušení vlastního přihlašování s využitím identity typu Google, Microsoft nebo Apple. 

Jak to vše funguje?

Nejdříve je nutné, abyste ze školy dostali pozvánku. Ta Vám přijde na e-mail, který jste uvedli v evidenčním listu vašeho dítěte. Poté kliknete na zvací odkaz, odkud už budete následovat kroky v registračním  formuláři.

Doporučujeme využít k registraci služby PLus4U váš stávající Google, Microsoft  nebo Apple ID.

Podrobný návod na registraci krok za krokem najdete zde. 

Jak pracovat s rodičovským portálem, jak komunikovat přes Edookit, jak omlouvat docházku a využívat další funkce, to vše najdete v návodu zde.

Edookit si můžete jednoduše stáhnout na plochu vašeho mobilního telefonu, návod jak na to naleznete zde.

Máte-li potíže s přihlášením, kontaktujte třídního učitele/učitelku nebo zástupkyni školy Mgr. Ivanu Brabcovou.