Pro přihlášení do elektronické žákovské knížky klikněte

Případně lze také zadat adresu
https://zs-nadrazni.edookit.net
nebo použít přístup přes některou
z mobilních aplikací:

Vážení rodiče,

ve škole využíváme pro všechny třídy informační systém od společnosti Edookit, respektive elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu.

Edookit vám bude sloužit jako ucelený přehled potřebných informací týkající se školních akcí, od rozvrhů, hodnocení, studijních materiálů až po domácí úkoly a komunikaci s vyučujícími.

  • Během prvních zářijových dnů vám na vaše emaily, které jste uvedli na návratku, obdržíte přihlašovací údaje.
  • Prosíme, nastavte si heslo a zapamatujte si přihlašovací jméno. Ve vlastním zájmu nesdělujte dětem své přístupové údaje.
  • Třídní učitelé vám do systému budou zasílat informace, u nichž je nutné potvrdit jejich přečtení. Pokud bude přečtení potvrzeno, považujeme informaci za vámi přijatou a akceptovanou.

Žáci na začátku roku obdrží omluvný list, tiskopis, který budete využívat k omlouvání absence podobně, jako dříve v žákovské knížce.

Žáci budou mít také svůj vlastní přístup, kde mohou také sledovat hodnocení, rozvrh apod. Žáci si své účty nastaví během prvního školního týdne ve škole s vyučujícími.

Odkaz na školní systém naleznete výše. Odkaz vás přivede na přihlašovací stránku, kterou si můžete uložit např. do záložek v prohlížeči. Zájemci mohou při práci se systémem využít také mobilní aplikace. Plně funkční je nyní verze pro Android, pro iOs.

ID školy je zs-nadrazni

Budete-li mít nějaké technické problémy nebo dotazy prosím kontaktujte technickou podporu na adrese info@edookit.cz. Popřípadě paní zástupkyni Mgr. Ivana Brabcovou na ivana.brabcova@zs-nadrazni.cz.

Veškerá data v elektronickém informačním systému jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Přejeme Vám trpělivost a radost z nových možností, které naleznete v novém informačním systému.

Mgr. Ivana Matějíčková

ředitelka školy