Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Výskyt infektu u dětí ve škole V případě chronického...
Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

Oznámení o provizorním rozvrhovém opatření

S platností od 17.9.2020 bude výuka na 2. stupni realizována do odvolání podle provizorního rozvrhu. Vyučování bude ukončeno v 11.30. Provoz školní družiny bude ukončen v 15.00. Toto opatření souvisí s vysokou absencí pedagogů 2.stupně a vychovatelek ŠD, situace je...
Dravci na Křížovém kopci

Dravci na Křížovém kopci

  Mladší žáci navštívili 3.9. enviromentální program společnosti na ochranu dravých ptáků Zeyferus. Všechny pestré vyprávění o dravcích zaujalo. Děti vyslechly poučný výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, a poté následovaly lety ptáků. Někteří žáci si mohli...
Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...
První školní den našich nejmladších

První školní den našich nejmladších

I když nám počasí nepřálo, nový školní rok jsme zahájili slavnostně. Naši nejmenší žáci 1. tříd se s rodiči a učiteli sešli nejprve v tělocvičně, odkud si je třídní učitelky po zaznění státní hymny a několika milých slov na přivítání od paní ředitelky a pana...