S dětmi v ŠD jsme prožili tematický měsíc „Malý environmentalista,“ kdy jsme si nejdříve vysvětlili tento pojem, pak besedovali o přírodě, globálním oteplování a především negativních dopadech lidského působení na Zemi.

Připomněli si také ekologicky motivovaný svátek „Den Země“, a to exkurzí v Městských službách Hustopeče.

Snažili jsme se spolu s dětmi vnímat rozmanitý a pozoruhodný svět kolem nás. Přemýšleli o změnách k lepšímu přístupu k přírodě a věnovali se obšírně třídění odpadu, a to nejen při tvorbě výrobků (tvorba ze zbytků nebo za pomocí odpadu).