Žáci 4.A navštívili městskou knihovnu, kde pro ně měly paní knihovnice připravenou besedu o spisovatelce Ivoně Březinové.  Byli seznámeni s několika tituly od této známé dětské spisovatelky. Poslechli si krátké ukázky z několika knih a pak si dokonce jeden příběh společně přečetli i sami. V závěru na ně čekalo překvapení, skládali z písmen slova na názvy zvířat.