Finanční gramotnost na školách podporuje projekt České spořitelny – Abeceda peněz. Učí děti rozumět světu financí, poznat hodnotu peněz a hospodařit s nimi. 

Dnes se naši druháci a čtvrťáci blíže seznámili se světem financí zážitkovou formou. Naučili se rozdíl mezi příjmy a výdaji, vysvětlili si, co je to vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet a k čemu slouží. 

Plnili úkoly v interaktivních cvičeních a pracovních sešitech, které od České spořitelny dostali. Znalosti, které žáci během programu získali, budeme dále rozvíjet v hodinách matematiky a také budeme pokračovat v dalších aktivitách projektu.