Konec minulého a začátek tohoto týdne byl ve znamení adaptačních dnů. 6. A se v pátek vydala do nově postavených prostor Pavučiny, 6. B v pondělí kvůli vydatně deštivému počasí zavítala do blíže se nacházející knihovny. Celý den žáci strávili aktivně spolu se svými třídními učitelkami a metodičkou prevence, která si pro ně připravila bohatý program na podporu spolupráce a seznámení se. Nejdříve bylo zapotřebí naučit se všechna jména spolužáků, metodou “Místa si vymění…” o sobě žáci zjišťovali různé informace, anonymně si sdělovali, co se jim na druhých líbí, proplétali Gordický uzel, snažili se zdolat nebezpečnou bažinu atd. 

Žáci se neseznámili pouze se svými spolužáky, ale i se svými novými třídními učitelkami, které se zapojily do všech her. Hlavním cílem bylo třídu naučit, že klíčem k úspěchu je spolupráce a že i učitel může být součástí týmu. Všichni se dobře bavili a odnesli si z tohoto dne hezké vzpomínky a třeba i nová přátelství.