Advent v roce 2020 je začátek svátečných dnů nejen ve školní družině.  Je to doba očekávání, rozjímání a dobročinnosti, kterou jsme letos museli prožívat odděleně a s určitými omezeními.

Doufáme však, že i přes tyto překážky si děti ze ŠD odnesly nejen pěkné výrobky, ale také nové poznatky o tradicích či pranostikách, které s sebou advent napříč světem přináší.