Ve školní družině jsme již od konce listopadu besedovali s dětmi o tom, co znamená advent, o radosti, o rozjímání, o dobročinnosti. 

Seznámili jsme se se symboly Vánoc a některé si také společně vytvořili během tematického měsíce “Čas adventu v ŠD“ a použili je k výzdobě nejen prostor našich oddělení, ale také školy.