Slavnostní předávání slabikářů

Slavnostní předávání slabikářů

Dnes na prvňáčky čekalo slavnostní předání slabikářů. Připravili jsme pro ně spoustu dobrodružství a pohádkovou cestu za pokladem. Nejprve musela každá třída splnit 5 úkolů, které je dovedly ke králi a královně. Po přednesení slavnostního slibu mohli nahlédnout do...
Šesťáci v Moravském zemském muzeu

Šesťáci v Moravském zemském muzeu

V pátek na sv. Martina se naši šesťáci vypravili do Moravského zemského muzea v Brně. S průvodcem si prohlédli expozici Pravěk Moravy a zopakovali si, co se o tomto období naučili v hodinách dějepisu.  V expozici Svět nerostů, mohly děti obdivovat množství známých i...
Svatomartinské dny v prvních a druhých třídách

Svatomartinské dny v prvních a druhých třídách

Děti z 1.B si v pátek vyzkoušely společnou práci k tématu “Svatý Martin”. Poslechly si legendu o Martinovi, “upekly společně rohlíčky”, “naskládaly víno do sudů”, četly, počítaly a kreslily. Nezapomněly si ani zazpívat. Domů si pak odnesly svoje vyrobené krásné husy....
Svačinový den aneb Martin se také rozdělil

Svačinový den aneb Martin se také rozdělil

Svatý Martin dle pověsti daroval polovinu svého pláště žebrákovi. V duchu tohoto skutku uspořádal školní parlament první akci v tomto školním roce. Zástupci svým spolužákům připomněli osobu sv. Martina a pověst o něm a v den jeho svátku měli žáci druhého stupně...
Ať žijí duchové!

Ať žijí duchové!

Ve středu 2. 11. jsme si s prvňáčky připomněli svátek všech zemřelých – Dušičky. Povídali jsme si o českých tradicích, ale nezůstali jsme jen u nich. Děti se také dozvěděly o tom, jak se slaví Halloween. Všichni jsme si užili den plný kostýmů, strašení a také...