Připojujeme se ke stávce

Připojujeme se ke stávce

Oznamujeme, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí zaměstnanci školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. TENTO DEN BUDE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA UZAVŘENA. Stávka, do níž vstupujeme, je...
Příroda očima umělců ze školní družiny

Příroda očima umělců ze školní družiny

V družině využili pěkného podzimního počasí a všechna oddělení vyrazila na krásně zbarvený Křížový kopec. Děti po cestě sbíraly spadané listí a jiné přírodniny, z nichž tvořily malá umělecká díla. Seznámily se tak s uměleckým směrem LAND – ART, kdy lze na...
Prvňáčci se vzdělávali v ekocentru

Prvňáčci se vzdělávali v ekocentru

Naši nejmladší – prvňáčci navštívili ve čtvrtek 9.11. Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde si povídali o životě ježka bělobřichého, o jeho přirozeném prostředí, o tom, čím se živí, jak se stará o svá mláďata a dokonce si zkusili ježka Elišku nakrmit....
Podzim – zvířata a rostliny v lese, v rybníce a jejich okolí

Podzim – zvířata a rostliny v lese, v rybníce a jejich okolí

Děti z 2.B si 23. října vyzkoušely, jaké to je vytvořit výukový plakát pro jiné děti. Každé dítě si vybralo podle svého zájmu zvíře nebo rostlinu, o které si ve škole přečetlo základní informace a nakreslilo svůj obrázek. Doma si s pomocí rodičů vyhledaly a sepsaly...
V družině slavili Den stromů

V družině slavili Den stromů

Den stromů je významný svátek, který si lidé po celém světě připomínají s cílem zvýšit povědomí o důležitosti stromů pro naši planetu. My jsme si tento den ve školní družině připomněli v pátek 20. října. Pro všechna oddělení školní družiny jsme si připravili...