Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat.

Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu. 

V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele škol budeme přistupovat k reálným možnostem školy a jejího provozu. 

K dnešnímu dni jsou bezpečnostní opatření u nás ve škole následující:

  • Žáci i zaměstnanci školy se v budově mohou pohybovat bez roušky.
  • Budeme klást zvýšený důraz na hygienu. Ve všech třídách i na všech toaletách mohou žáci používat tekuté  mýdlo a jednorázové utěrky. Ve třídách je lahvička s bezoplachovou desinfekcí. Ta je i v nástěnných dávkovačích na několika místech ve škole, např. u hlavního vchodu, vchodu pro žáky, ve vestibulech u toalet.
  • Zvýšené nároky budou kladeny i na úklid vnitřních prostor. Nad rámec pravidelného každodenního úklidu budou několikrát denně otírány kliky a madla na dveřích a zábradlí. Budeme dbát na intenzivní větrání, které je považováno za účinné preventivní opatření. V opodstatněných případech využijeme i další prostředky určené k likvidaci virů a bakterií.
  • Omezíme návštěvy ve škole. V době pobytu žáků bude návštěvám do školy vstup zakázán. Výjimkou budou nezbytné případy , přičemž v takovém případě může být vyžadováno použití roušky. O povolení vstupu do budovy bude rozhodovat vedení školy.
  • Zvážíme organizaci školních akcí, zvláště těch, při kterých se na jednom místě v jednu chvíli schází více než 100 osob, tzn. akcí určených pro více tříd a veřejnost. 
  •  Ve všech případech považujeme za samozřejmé, že do školy nevstoupí někdo, kdo se necítí dobře, nebo má některý z příznaků virového onemocnění.

 

Vzdělávání

Škola zajistí od 1. září 2020 vzdělávání žáků v návaznosti na minulý školní rok s ohledem na nerovnosti ve znalostech a dovednostech žáků tak, aby se adaptovali na školní prostředí.

 Distanční výuka

  • Žáci mají od 1. 9. 2020 povinnost se distančně vzdělávat.
  • Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než 50% žáků.
  • Organizace distanční výuky a její hodnocení bude přizpůsobeno jednak individuálním podmínkám žáků, tak i personálním a technickým možnostem školy.

 

Děkujeme všem za pochopení a respektování přijatých opatření. 

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy