Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury, dovednost číst s porozuměním je nezbytným základem k tomu, aby se děti mohly dál dozvídat, učit, rozvíjet své chápání i cítění, přesto spousta dětí čte nerada a dobrovolně ve svém volném čase po knize sáhne jen malá hrstka. My se dětem snažíme v dílnách čtení napříč ročníky ukázat, že knihy nejsou nudné a dají se využít i při další práci. 

Páteční on-line hodiny proběhly u třeťáků v duchu příjemné a uvolněné atmosféry s knížkou a cvičením. Společně si zacvičili jogínský Pozdrav Slunci a krásně se protáhli. Poté každý představil svou knížku a přečetl nahlas úryvek. Společné sdílení čtenářského zážitku motivuje ostatní k četbě. 

Páťáci v rámci spojení hodin českého jazyka a informatiky tvořili plakáty o své oblíbené knize. Své první grafické dílo a knihu poté svým spolužákům představili na videokonferenci. Nechybělo ani předčítání ukázky, hodnocení knihy a doporučení spolužákům.

Žáci 6. tříd si prošli své domácí knihovničky a dali prostor kreativitě. Zadáním bylo najít místo, předmět, cokoliv jiného, co se týká děje či názvu knihy a vytvořit zátiší, které potom zachytili na fotografie. 

Osmáci si vybrali z nabídnutých knih a nejdříve předvídali, jak se bude děj dále vyvíjet, což je vede ke vnímání vodítek. Po přečtení celé knihy vytvořili fiktivní rozhovor s jednou z postav knihy, to žákům usnadňuje porozumění myšlenkám v textu, budují si vztah s postavou. Knihy, z nichž vybírali, jsou součástí kánonu klasické literatury, pokud si tedy zápis o knize zpracovali kvalitně, může jim posloužit i k maturitě. 

Dovednosti, které si žáci v dílnách čtení osvojí, nekončí za školními vraty. Porozumění textu a schopnost o něm kriticky přemýšlet totiž využijí ve všech oblastech života.