V 1. A se v pátek usadili čarodějové a čarodějnice! Samozřejmě se ve škole učili – po čarodějnicku. Připomněli si lidové zvyky spojené s 30. dubnem a 1. květnem, museli prokázat důvtip při plnění úkolů na čarodějnické téma a došlo i na hodinu lektvarů s teoretickou i praktickou částí. Děkujeme Terezce za krásné sušenky k doladění atmosféry!

Ve 3.A se na „čarodějnice“ pilně připravovali předem. Nechyběly lektvary, ochranné náramky, tvorba košťat i skupinové úkoly.

Čarodějnickou únikovou hru si vyzkoušely zase děti ze 3.B. Musely splnit různé úkoly a vybrat správný lektvar, aby nakonec unikly zlé čarodějnici Morganě. Vše se jim povedlo a navíc zažily i legraci 😊.