Online výuka i s italskými žáky

Online výuka i s italskými žáky

Italsko-česká spolupráce v rámci našeho projektu Auge in Auge (Z očí do očí) pokračuje i nadále. Cílem projektu je zdokonalení se v němčině, a to jak ve psaní, tak v mluvení. Na výuku on-line jsme v rámci mezinárodních projektů zvyklí, proto jsme se společně s...
Výuka na dálku u třeťáků

Výuka na dálku u třeťáků

Třeťáci, kromě plnění běžných úkolů z hlavních výukových předmětů, zvládají přípravu na praktický život a chod domácnosti. Doma pečou, šijí, natírají, ryjí, sekají dříví, vaří a jiné činnosti. Mimo tyto práce stihnou ještě přemýšlet nad různými projekty, jako jsou...
Koronakaligramy

Koronakaligramy

O tom, že je čeština krásný jazyk, není pochyb. 🙂 O tom, že má své místo (i když na ni angličtina ze všech stran tlačí), je stále živá, dokáže perfektně reagovat na nové situace a je až neskutečně hravá, máme možnost se přesvědčovat v poslední době neustále.  Třída...
Naši páťáci ukázali, co umí …

Naši páťáci ukázali, co umí …

V rámci online výuky pracovaly obě dvě naše 5. třídy na týdenním projektu “Ukaž, co umíš”, při kterém nejen trénovaly slohový útvar – popis pracovního postupu, který doplnily obrázky či fotografiemi, ale podle něj i opravdu doma pekly, vařily,...
Když se dostaneš do úzkých aneb Vždycky Ti někdo pomůže

Když se dostaneš do úzkých aneb Vždycky Ti někdo pomůže

V této zvláštní době se možná některým z nás nedaří tak, jak bychom chtěli, a necítíme se dobře. Není žádná ostuda si říci o pomoc. A právě proto jsme připravili seznam organizací, na které je možné se anonymně obrátit. A to i když není dobře mně nebo někomu kolem...
Stanovisko MŠMT k hodnocení žáků

Stanovisko MŠMT k hodnocení žáků

„Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme...