Družina našla své talenty

Družina našla své talenty

Ve středu 24.4.2024 jsme ve školní družině pořádali soutěž Družina má talent. Za skvělé atmosféry nám děti předvedly svá vystoupení a umělecké dovednosti a byli jsme ohromeni jejich originalitou a vášní, kterou do svých čísel vložily. Jejich precizní choreografie a...
Měsíc knihy oslavila družina v knihovně

Měsíc knihy oslavila družina v knihovně

V rámci březnového měsíce čtenářů se školní družina vypravila do městské knihovny, kde je paní knihovnice přivítaly s nadšením a připravily pro malé čtenáře zábavný program.  Děti se nejen seznámily s provozem knihovny, ale také objevily nové knihy a poslechly si...
Kouzelný karneval ve školní družině

Kouzelný karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině, který se konal v pátek 16.února, byl plný radosti a vzrušení. Program zpestřil kouzelník s animačním programem. Tanec pak rozproudil energii a přinesl do karnevalu nezapomenutelnou atmosféru. Všichni si užívali hudbu a společné taneční...
Příroda očima umělců ze školní družiny

Příroda očima umělců ze školní družiny

V družině využili pěkného podzimního počasí a všechna oddělení vyrazila na krásně zbarvený Křížový kopec. Děti po cestě sbíraly spadané listí a jiné přírodniny, z nichž tvořily malá umělecká díla. Seznámily se tak s uměleckým směrem LAND – ART, kdy lze na...
V družině slavili Den stromů

V družině slavili Den stromů

Den stromů je významný svátek, který si lidé po celém světě připomínají s cílem zvýšit povědomí o důležitosti stromů pro naši planetu. My jsme si tento den ve školní družině připomněli v pátek 20. října. Pro všechna oddělení školní družiny jsme si připravili...
Den dětí jsme v družině oslavili s kouzelníkem

Den dětí jsme v družině oslavili s kouzelníkem

Naši školní družinu v rámci Dne dětí navštívil kouzelník Waldini. Jeho vystoupení bylo poutavé, atraktivní, plné kouzel a triků, které děti s úžasem sledovaly a společně se snažily přijít na to, jak to ten kouzelník dělá, že jim doslova před očima vše mizí. Nechyběly...