Den stromů je významný svátek, který si lidé po celém světě připomínají s cílem zvýšit povědomí o důležitosti stromů pro naši planetu. My jsme si tento den ve školní družině připomněli v pátek 20. října. Pro všechna oddělení školní družiny jsme si připravili bojovku: „Cesta stromů“. Děti plnily na jednotlivých stanovištích zadané úkoly. Nakonec se všichni stali velkými znalci stromů a přáteli lesa. Na všechny čekala v cíli sladká odměna a odznak za projevené znalosti.