Tradiční mikulášská družina převlečených žáků 9. ročníku letos v třídách nadělovat nesměla, a tak některé třídy pojaly den po svém. 🙂

Projektový den Mikuláš ve 2.A

Proměna druháků v čertíky, Mikuláše a andílky probíhala celé dopoledne v plném nadšení. Někteří přispěli i svými vlastními úkoly. Tvoření, počítání, čtení, přednes básniček a  nakonec zasloužená odměna. Užili jsme si to!

Čertovská škola ve 2. B

Děti se učily breptat, vařily čertovský guláš a celé dopoledne plnily čertovské úkoly .

Čertovské učení v 5.A

Děti z 5.A se učily jako čertíci. Během výuky plnily čertovské úkoly, na PC zpracovaly v online nástěnce Jamboard téma vánočních svátků v meziválečné době. Na závěr si zhotovily vločky, které jim připomněly sněžení.