Již šestým rokem se mohou školy z různých zemí Evropy zapojit do Evropského týdne programování. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost nejen dětem, žákům a studentům, ale vlastně celé široké veřejnosti.
Že programování pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek, víme i my,  učitelé na ZŠ Nádražní, proto jsme všichni do jednoho přijali výzvu a sebe i své žáky do tzv. CodeWeeku zapojili ve velkém.
V týdnu od 14. do 18. 10 se tak na naší škole roztočil kolotoč nejrůznějších aktivit, které u všech zúčastněných rozvíjely dovednosti, jako je informatické myšlení, řešení problémů, kreativita a týmová spolupráce – ať už s počítači a tablety, či bez nich.
Nahlédněte skrze fotografie, co vše si žáci vyzkoušeli, jaké úlohy řešili, kam se s CodeWeekem mohli podívat a co mohli zažít.
Věříme, že Evropský týden programování nezůstane jen tím týdnem, ale že se stane programování součástí všech předmětů, oblastí a naši žáci tak budou mít další příležitosti prozkoumávat technologie, trénovat digitální kreativitu a vše s programováním spojené. CodeYear začíná!