POVINNÉ TESTOVÁNÍ ve školách

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

1.9.2021: žáci 2. – 9.ročníku, do budovy odchází společně s třídním učitelem.

2.9.2021: žáci 1.ročníku, do budovy odchází společně s třídním učitelem ze školního dvora v 7:55.

6.9.2021: všichni žáci přichází samostatně do tříd, kde proběhne testování ihned po zahájení vyučování.

9.9.2021: všichni žáci přichází samostatně do tříd, kde proběhne testování ihned po zahájení vyučování.

 • Žák, který nebude v den testování přítomen se po příchodu do školy ihned ohlásí v kanceláři (Mgr. Schejbal).

Výjimky z testování (nutné doložit potvrzením):

 • Žáci, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování
 • Žáci, kteří jsou v 180 ti denní lhůtě po prodělání onemocnění Covid
 • Žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, kteří se odmítnou testovat:

 • “Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.”

Konkrétně:

 • Žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • V případě, kdy žák odmítá jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, či poskytování školských služeb (družina, jídelna).
 • V případě, že žák odmítá nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není poté automaticky omluven ze svého vzdělávání.
 • Žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít  sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest  a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob  minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení  ochrany dýchacích cest).