Informace k organizaci a průběhu zápisu  2020/2021  AKTUALIZOVÁNO

Informace k organizaci a průběhu zápisu 2020/2021 AKTUALIZOVÁNO

Informace k zápisu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,  v termínech od 1. dubna 2020 do...
Informace k organizaci a průběhu zápisu  2020/2021  AKTUALIZOVÁNO

Týdenní plány učiva pro jednotlivé třídy

Pod odkazy níže naleznete plány veškerého učiva na daný týden pro jednotlivé třídy. Plán  na další týden je vždy aktuální v neděli v 18,00, do té doby jej učitelé doplňují. Věřte, že chápeme situaci, plány jsou připravené tak, aby je žáci zvládali v rámci možností...
Informace k organizaci a průběhu zápisu  2020/2021  AKTUALIZOVÁNO

Informace pro žáky a rodiče – distanční výuka

Od pondělí 16.3. začne fungovat distanční způsob výuky – online vzdělávání.  Třídní učitelé odešlou prostřednictvím systému Edookit zákonným zástupcům a žákům internetový odkaz do složky dané třídy.  Ve složce budou sdíleny materiály k výuce – minimálně...
Uzavření školy a školní družiny od 11. 3. 2020.

Uzavření školy a školní družiny od 11. 3. 2020.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. 3. 2020 dopoledne kvůli koronaviru pokyn k uzavření všech základních a středních škol. Z tohoto důvodu bude od 11. března  ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 až do odvolání uzavřena. Školní jídelna ZŠ Hustopeče, Komenského je pro žáky školy...
Informace k organizaci a průběhu zápisu  2020/2021  AKTUALIZOVÁNO

Koronavirus – opatření po návratu ze zasažených oblastí

Vzhledem ke stoupajícímu počtu osob nakažených koronavirem apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní...