Organizace výuky od 12. 4.

Organizace výuky od 12. 4.

Od 12. 4. bude probíhat pro žáky 1. stupně  tzv. rotační výuka. Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančně dle doposud nastavených pravidel. Rotační výuka Rotační výuka znamená střídání prezenční a distanční výuky v týdenních intervalech.  Od 12. 4. – 16. 4....
Informace k testování žáků

Informace k testování žáků

  Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021. Testování pro žáky je povinné – 2 x týdně – neinvazivním antigenním testem.  Testovací dny: pondělí, čtvrtek Sraz žáků...
Organizace výuky od 12. 4.

Do našeho týmu hledáme učitelku/učitele

Pro školní rok 2021/2022 hledáme učitele/učitelku II. stupně s aprobací M, Che, Inf. Nástup srpen 2021, úvazek 1,00. Bližší informace: reditel@zs-nadrazni.cz, 725326472.
Zápis pro školní rok  2021/2022

Zápis pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok  2021/2022 Termín zápisu Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...
Organizace výuky od 12. 4.

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...
Organizace výuky od 12. 4.

Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY se omezuje s účinností ode dne  4. 1. 2021 provoz základních škol a to tak,  že je povolena osobní přítomnosti ve škole jen žákům 1. a 2. ročníku. Organizace výuky na naší škole bude vypadat následovně: 1. a 2. ročník – prezenční...