Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné

Škola nevydá zákonným zástupcům potvrzení o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z...
Krizové ošetřovné

Organizace zajištění výuky od 14. do 30. 10. 2020

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní...
Krizové ošetřovné

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...
Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

  Nové číslo účtu: Prosíme všechny strávníky o provádění plateb za stravování na nové číslo účtu. 123 – 209 298 0227/0100 Provoz kanceláře: Ve dnech 24.8.-31.8.2020   od 8,00h. –  12,00 h. Ve dnech   1.9.- 4.9.2020     od 7,00h. –  14,00h. Od...
Krizové ošetřovné

Seznam sešitů pro rok 2020/2021

Seznam sešitů a pomůcek pro šk. rok 2020/2021 1.AB  – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 2.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 2.B – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 3.A – Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 4.A – Nákup...
Krizové ošetřovné

Informace pro návštěvníky školy

Vážení rodiče, milí žáci, pokud si vyzvedáváte vysvědčení, čipy či jiné dokumenty, navštivte kancelář školy jakýkoliv pracovní den v čase od 8.00 do 10.00. Děkujeme....