Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 21. 6. proběhne v 16:30 schůzka třídních učitelek s rodiči budoucích prvňáčků. Kromě seznámení se s třídní učitelkou zde obdržíte důležité informace týkající se přípravy do 1. třídy, pomůcek a školní družiny.  
Nefungující pevná linka

Nefungující pevná linka

Upozornění. Stále nám nefungují pevné linky. K volání do školy využijte mobilní číslo: kancelář školy: 702 277 045  (účetní Ivana Matýšková) Kontakty na vedení školy a emailové schránky pracovníků najdete zde. Kontakty Děkujeme za...
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2022/2023 Termín zápisu:Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zněnípozdějších předpisů,...
Program a průběh zápisu – 12. 4.

Program a průběh zápisu – 12. 4.

Termín zápisu: 12. duben 2022 Základní informace: Zápis se bude konat ve třídách 1. stupně (2. patro) v budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 , v úterý 12. dubna 2022 od 15.00 do 18.00 (poslední čas příchodu: 17.45). Ve vestibulu v přízemí proběhne kontrola dokladů –...
Karanténní opatření 8.B a část žáků z 8.A

Karanténní opatření 8.B a část žáků z 8.A

Základní informace od Krajské hygienické stanice v Brně Vzhledem k tomu, že žáci třídy 3. A byli do dne 3. 1. 2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně 7 dní od data...
Karanténní opatření 8.B a část žáků z 8.A

Karanténní opatření- 2.B

Karanténní opatření- 2.B( sdělení KHS) Vzhledem k tomu, že žáci třídy 2.B byli do dne 28.01.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data posledního...