Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY se omezuje s účinností ode dne  4. 1. 2021 provoz základních škol a to tak,  že je povolena osobní přítomnosti ve škole jen žákům 1. a 2. ročníku. Organizace výuky na naší škole bude vypadat následovně: 1. a 2. ročník – prezenční...
Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

Vánoční prázdniny již od 21. 12.

Na základě rozhodnutí MŠMT jsou na dny 21. a 22. 12. vyhlášeny vánoční prázdniny. Provoz školní družiny v tyto dny je také zrušen. Vyučování bude opět záhajeno 4. 1. 2021. Předpokládáme, že výuka na 1. stupni bude probíhat prezenčně. Výuka na 2. stupni bude pokračovat...
Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

Postup při žádosti o ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy....
Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...
Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

  Nové číslo účtu: Prosíme všechny strávníky o provádění plateb za stravování na nové číslo účtu. 123 – 209 298 0227/0100 Provoz kanceláře: Ve dnech 24.8.-31.8.2020   od 8,00h. –  12,00 h. Ve dnech   1.9.- 4.9.2020     od 7,00h. –  14,00h. Od...