Ano, správně. Oblíbená hračka se třeťákům hodila jako model k popisu ve slohové výchově. Nejprve se děti seznámily s hračkami ostatních. Některé plyšáky měly už od malička, jiní byly zachráněni od vyvezení na skládku. Jakmile si všichni objasnili pravidla popisu, pustili se do práce. Kromě slohového cvičení jsou zase všichni o krůček dál k hlubšímu poznání se navzájem.