Žáci čtvrtých ročníků se zúčastnili besedy v městské knihovně, kde pracovali s knihou “Ztraceni v čase” od Petry Braunové. Jde o příběh chlapce, který je po zásahu bleskem přenesen do minulosti. Žáci se dozvěděli informace o tom, jak se žilo před 100 lety a sami se aktivně zapojili do povídání o tom, jaké změny přináší dnešní moderní svět.