Prvňáci i prvňačky z 1.A mají své velké kamarády.  V září se jejich patrony stali zkušení školáci ze 4.A j, kteří jim mají během roku pomáhat ve školních začátcích. Patronát byl zpečetěn předáním SOVIČKY, kterou pro ně čtvrťáci vyrobili a předali každému žákovi. Prvňáci se zase na oplátku pochlubili, co už umí a zazpívali. Byl to velmi příjemný okamžik, kdy si kdysi žáci prvních tříd vzpomněli na svou bývalou paní učitelku a zároveň chtějí usnadnit start novým dětem na jejich důležitém vstupním mezníku do řad školáků.