Dopravní výchova je součástí výuky již od 1. ročníku. Ve 4. a 5. třídě procházejí žáci dopravním kurzem, ve kterém se seznamují s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty.

V pondělí  13.9. 2021 si čtvrťáci ověřili své znalosti a praktické dovednosti na dopravním hřišti. Vyzkoušeli si také jízdu zručnosti. Některé dopravní situace sice činily “řidičům” zprvu trochu obtíže, ale nakonec výcvik všichni úspěšně  zvládli.