Žáci čtvrtých ročníků v rámci učiva o pravěku zavítali do Archeoparku v Pavlově. Na začátku exkurze měli žáci možnost zhlédnout krátký film o dané době. Poté si vyslechli zajímavé informace od průvodce a dostali pracovní list. Ten je provázel celým muzeem a žáci museli splnit několik badatelských úkolů.

Žáci měli možnost vidět umělecké předměty jako sošky venuší, plastiky zvířat nebo kosterní pozůstatky. Dále se mohli podívat například na unikátní skládku mamutích kostí, jež zůstala po svém odkrytí na původním místě. Žáci si díky tomu mohli vytvořit představu o práci archeologů.