Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ připravilo Národní podpůrné středisko eTwinning v ČR hru s názvem Demokracie v nás, které se s nadšením zúčastnili naši eTwinningoví mazáci z osmého ročníku.

Pod týmovým názvem Majstrštyk od února do května postupně plnili úkoly zaměřené na tři úrovně zastupitelské demokracie – komunální, celostátní a evropské. První úkol zněl „Demokracie u nás v obci“, žáci v něm měli pomocí (foto)koláže představit zastupitelstvo jejich obce. Splnění tohoto úkolu předcházela návštěva u paní starostky na radnici, která nás se vším podstatným seznámila. Druhý úkol nesl název „Demokracie u nás v Česku: český parlament“. Zde žáci zpracovali důležité a zajímavé informace o parlamentním systému ČR pomocí videa. A konečně ve třetím úkolu „Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR“ jsme se věnovali parlamentu evropskému. Diskutovali jsme, jak slouží občanům ČR a informace o něm jsme zpracovali ve formě infografiky.

Závěrem hry pak byl krátký shrnující online kvíz Kahoot, který se zaměřil na informace z výstupů třetího úkolu. Tento kvíz jsme plnili v menších skupinách a hned tři týmy se podělily o prvenství s 15 správnými odpověďmi z 15.

Cílem hry bylo zvýšit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Tento cíl hra splnila, žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu nových informací a za svou práci byli odměněni diplomem a menšími dárky od Národního podpůrného střediska eTwinning v ČR.