V pátek 6. května přišli za seniory do Penzionu pro důchodce naši žáci. U příležitosti Dne matek si děti připravily hudební pásmo lidových písní, básní i hry na hudební nástroj. Starší žáci vyrobili obyvatelkám penzionu květinová přání, která na závěr programu předali. 

Bylo to velmi milé setkání, všichni zúčastnění si vystoupení užili, někteří si spolu s dětmi dokonce i zazpívali.