Žáci naší školy se vydali do Domova pro seniory v Hustopečích oslavit svátek matek. Zazpívali moravské lidové písně, tancovali i recitovali.Atmosféra byla velmi příjemná a emotivní. Žáci sem přinesli radost, smích i pohodu.

Odměnou pro děti byly krásné záložky do knihy, které vlastnoručně vyrobili obyvatelé domova.